Kurumsal Hukuk ve Vergilendirme

Müşteriler firmamızın temel ayrıcalıklarından birinin takım çalışmamız olduğunu değerlendiriyor. Yalnızca farklı disiplinlerde görev alan avukatlar ve kurum içi ekonomist ve muhasebecilerle değil, aynı zamanda yabancı firma, özel yatırımcılar ve diğer kurumsal şirketlerle de çalışıyoruz. Bu bize, herhangi bir sektörde Birleşme & Satın Alma uygulamalarında her türlü işlemi gerçekleştirebileceğimiz güçlü ve hareketli bir çevre kazanmamızda katkıda bulunmaktadır.

Vergi danışmanlık hizmetlerimiz, ulusal ve uluslararası bir bakış açısından vergi planlamayı vurgulayarak şirketler ve bireylerin hareketlerinin ve varlıklarının vergisel alandaki yankılarını kapsamaktadır.

Vergi departmanımızın vergi hukukunun her alanında, özellikle aşağıdaki konularda çok geniş kapsamlı tecrübesi bulunmaktadır:

Vergi planlama: Şirketleri ve varlıkları, kurumsal muhasebeleri ve vergilendirmenin olası sonuçları anlamında yeniden organize ediyoruz.

Miras ve veraset planlaması: Şirketlerin verasetini ve mirasın devamını planlıyoruz. Her işlemden önce vergi maliyetlerini hesaplıyoruz.

Vergi revizyonu (Vergi kontrolü): Vergi ihtimallerini tanımlıyor ve düşürmek veya çözmek için önleyici tedbirler sunuyoruz.

Müşterilerimize günlük ihtiyaçlarında karşılaştıkları vergi sorunlarındaki işlemlerinde yardım etmekte ve danışmanlık hizmeti sağlamakla beraber stratejik vergi planlama, dolaylı ve dolaysız vergilendirme, yabancı ve Avrupa Birliği içindeki ticari işlemlerinde de yardımcı olmaktayız.

Hukuki ve vergi mütalaası ve raporları: İşlemleri, anlaşmaları ve işletmeleri ilgilendiren vergi maliyeti hakkında her türlü vergisel konularda raporlar ve mütalaalar yayınlamaktayız. Özellikle vergi mevzuatınca gereken gerekli transfer fiyatlandırması hakkında raporlar hazırlamaktayız.

Dava ve vergi prosedürleri: Vergi departmanımız vergi teftişleri ve idari veya hukuki vergi takibi esnasında müşterimizi hukuken temsil etmekte ve savunmaktadır.

Vergi departmanımız, müşterilerimizin işlerini planlayabilme ve sürdürebilmeleri konularında anlaşılır danışmanlık aldıklarından emin olmak için firmamızın diğer departmanları ile birlikte çalışmaktadır.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Bültenimize abone olun

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
cross