Davalar

Uluslararası bir bileşenimizle farklı ülkelerden şirketler arasındaki muhakemelere katılıyor, yargının ve tahkim kararlarının uygulanmasında ve diğer durumlarda aracı oluyoruz. Aynı zamanda nizalı idari mahkemelere de katılıyoruz.

  • Sağlayıcılar, satışçılar, lojistik ve diğer hizmet sağlayıcıları ile sözleşme alakalı davalar (dağıtım, ajans, ikmal, isim hakkı kullanma, inşaat, satış ve alım, birleşmeler ve alımlar ve ortaklıklar, müzakereler, borçların yeniden finanse edilmesi, vs kapsayan anlaşmalar)
  • Haksız rekabet ve rekabet kanununa uymamadan doğan tazminat davaları dahil sözleşme alakalı olmayan davalar.
  • Müşterilerle davalar (kusurlu üründen dolayı sorumluluk, miktar talepleri, satış ve satın alım anlaşmaları, gizli kusurlar, garantiler, vs.)
  • Zorlu kurumsal anlaşmalarla alakalı kurumsal davalar, yükümlülük davaları, hissedar anlaşmalarının ifası ve yönetici sorumlulukları ihlalleri ve diğer davalar.
  • Adli ve adli olmayan yasaların ve uygulamaları kapsayan dokümanların uygulanması.
  • Yabancı mevkilerce alınan kararların özel ve bağımsız işletmelere karşı uygulanması ve tanınması.
  • İflas işlemleri.

Vergi Davaları Grubumuz, vergi mükellefi olan müşterilerimize prosedürler, temyizler ve vergi otoriteleri ile muarazalarda başarı ve maliyet uygunluğu bakımından en iyi savunmayı sağlayan, vergi , usul ve işletme hukukunda derin bilgi ve tecrübeye haiz avukatlardan meydana gelmektedir.

FONT & YILDIZ’ın sektördeki hukuki uzmanlığı ve bilgisi bize bütün ticari, sivil, vergi ve iş hukuku konularında her türlü özel çözümü sunabilme kapasitesini vermektedir. Her sektörden müşterilerimizi mahkeme içinde ve dışında temsil etmekteyiz. Yerel mahkemelerdeki tecrübemiz ve bilgimiz, her davaya en etkili ve başarılı şekilde yaklaşmamızı sağlamaktadır.

Ayrıca mahkeme işlemlerini önleyici bir bakış açısıyla önleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Davanın mahkemede görülmesi halinde müşterimize güçlü ve istikrarlı savunma garantisi vermekteyiz.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Bültenimize abone olun

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
cross