Müvekkil Bilgilendirme Bülteni #13/2022: Faaliyet konusu konut kiralaması olan şirketler için özel vergi rejimi

Konut Kiralaması Faaliyetinde Bulunan Şirketler

Bahsi geçen şirketler, belirli şartları yerine getirmeleri ve özel rejimin uygulanmasını talep etmeleri koşuluyla, brüt vergi yükümlülüklerinin %40'ı miktarında bir indirimden yararlanabilirler.

Şartlar:

-  Kurumsal amaç: Şirketin ana faaliyet konusu ve münhasır olmayan kurumsal amacı İspanya'da bulunmak koşuluyla konut kiralaması olmalıdır. Bu faaliyet, vergilendirilebilecek ekonomik bir faaliyet olarak sınıflandırılmalıdır (en az bir tam zamanlı çalışan istihdamı). Konut kiralaması faaliyetinin; vergi dönemindeki şirket toplam gelirinin en az %55'ini temsil etmesi veya alternatif olarak işletmenin varlıklarının değerinin en az %55'inin mevcut indirimin uygulanmasını sağlayacak olan gelir elde etmeye elverişli olması koşuluyla tamamlayıcı faaliyet olarak da yürütmek mümkündür.

- Kiralanan konutların sayısı ve kiralandıkları veya kiraya verildikleri süre ile ilgili olarak belirli şartları karşılamaları gerekmektedir:

  1. Konut sayısı: özel vergi rejiminin uygulanacağı vergi döneminde sekiz (8) veya daha fazla sayıda olmalıdır.
  2. Kiralama süresi: Konutlar en az üç yıl süreyle kiralanmalı veya kiraya verilmelidir. Bu şartın karşılanmaması durumunda, her bir konut için öngörülen indirim hakkı kaybedilir ve uyumsuzluğun gerçekleştiği dönem de dahil olmak üzere bu özel vergi rejimin uygulandığı tüm vergi dönemlerinin toplamında uygulanan indirimlerin tutarı Vergi Dairesine ödenmesi sonucunu doğacaktır.

- Muhasebe: Her bir gayrimenkul için ayrı bir muhasebe tutulmalı ve gayrimenkulün bölündüğü her bir oda veya bağımsız bölüme atfedilebilecek gelir belirlenebilmelidir.

- Özel vergi rejimi: Vergi Dairesine yapılacak başvuru ile birlikte, bir sonraki vergi dönemi için geçerli olacaktır.

İndirim:

- Yukarıda belirtilen şartları karşılayan ve konut kiralaması faaliyetinden elde edilen gelire tekabül eden brüt vergi yükümlülüğünden 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan vergi yılları için %40 oranında indirim uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanması sonucunda, işletmenin elde ettiği gelir üzerindeki efektif vergi oranı %15 olacaktır.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Suscríbete a nuestro Newsletter

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  - 
Esta actuación está impulsada y subvencionada por el SOC, y financiada al 100% por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVD-19

banners fons
cross