Muhasebecilik Hukuku

FONT & YILDIZ müşterilerine, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ni de kapsayan karmaşık muhasebe konularında danışmanlık sağlamakta ve işletmeleri için uygun şekilde düzenlenmiş muhasebe kayıtları tutmaktadır. Hukuk alanında tek durak noktası olan büromuzda yer alan farklı takımlarla bilgi, tecrübe ve strateji paylaşımı ve karşılaştırması yapmakta, müşterilerimizin çıkarlarının en iyi şekilde savunulmasını garanti etmekte, firmanın sinerjisini güçlendirmekte ve her şartta muhasebe, vergi ve iş mevzuatlarına uyum hizmetleri için en nitelikli ekonomi uzmanlarımız ve avukatlarımızı görevlendirmekteyiz.

FONT & YILDIZ tarafından verilen hizmetler arasında:

  • Muhasebe hizmetleri.
  • Defter tutma ve Şirketler Kütüğü’ne kayıtların aktarılması.
  • Yıllık hesap dökümü hazırlanması (bilanço tablosu, kazanç & zarar, vs.).
  • Vergi danışmanlık hizmetleri (vergi ödemelerinin hazırlanması ve sunulması, her durumda farklı vergi zorunluluklarına bağlı olarak -aylık, dönemlik, yıllık ve bilgilendirmeler –):
  • Serbest çalışanlar.
  • Vergi iadesi (Şirket grupları, şirketler, serbest çalışanlar, bireysel gelir vergileri – yerli ve yerleşmemiş kişiler için).
  • Başka vergilere ait ödemeler.
  • İş mevzuatına uyma hizmetleri (maaş bordroları, iş sözleşmeleri, işten çıkarma prosedürleri).

Müşterilerimize her otorite huzurunda (bölgesel vergi idaresi, yerel vergi idaresi, Avrupa Birliği vergi idaresi, sosyal güvenlik kurumu ve kamu hukukuyla idare edilen bütün yetkili organlar huzurunda), her usulde ve vergi alakalı anlaşmaları çözmekle mükellef bütün mahkemeler huzurunda danışmanlık hizmeti vermekte ve müşterilerimizi savunmaktayız. Aynı zamanda müşterilerimize vergi taleplerini ve temyizlerini mali olarak nasıl optimize edebilecekleri konusunda, açılan muhakemeyi talik etme ve son karar verilene kadar cezai işlemlerden muaf olma konularında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Bültenimize abone olun

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
cross