Müvekkil Bilgilendirme Bülteni #11/2022: Ispanya'da yerleşik yabancı çalışanlara uygulanacak mali rejim

İspanya mevzuatında daha önce "Beckham Kanunu" olarak bilinen Gerçek Kişiler için Gelir Vergisi Kanunu, çalışmak üzere İspanya’ya yerleşen yabancı kişileri "Expat" olarak tanımlamaktadır ve bu kişilere uygulanacak mali rejimi belirlemektedir.

Mali rejimden sağlanacak avantajlardan bir tanesi İspanya’da elde edilen gelirin 600.000€’ya kadar %24 oranında vergilendirilmesi, bu nedenle alınacak vergi mükellefi sertifikasıyla başka ülkelerde mükellefiyetin oluşmasının önlenmesi olarak sayılabilir. İşbu sertifikanın İspanya ile arasında çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalara bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu mali rejim otomatik olarak devreye girmemekte, başvuranın aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir:

  1. İspanya’da 10 yıl öncesine kadar vergi mükellefi olmamak,
  2. Başvuranın İspanya’ya gelişinin aşağıdaki nedenlerden birisi sebebiyle olması:
    • İspanyol veya İspanya’da yerleşik yabancı bir işveren tarafından imzalanacak bir iş ilişkisine dayanan bir sözleşmesi.
    • İspanya’ya yerleşecek olan başvuranın, hisselerinin %25’inden azına sahip olduğu şirkete müdür olarak atanması.

İlgili, faaliyetine başladığı ve İspanya Sosyal Güvenlik kurumuna kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vergi Dairesi’ne başvurması gerekmektedir. Bunun için ilgilinin kendi durumuna uygun bir mali model ile başvurusunu Vergi Dairesine bildirmesi öngörülmektedir.

İspanya’ya yerleşen yabancı kişinin yani "Expat"ın yukarıdaki koşulları sağlaması durumunda aşağıdaki sonuçlar doğacaktır:

  1. Düzenli gelirlerden (örneğin maaşlar, ücretler) alınacak vergi:

a) 600.000€’ya kadar %24 oranında.

b) 600.001€ ve üzerinde %47 oranında.

2. İspanya’da elde edilen temettü, faiz getirisi, sermaye kazancı gibi gelirlerden sırasıyla %19, %21, %23 ve %26 oranında vergilendirilecektir.

İspanya’da bulunan mal varlığı bağlamında, mali rejime göre Varlık Vergisi’ne mukim olmayanlar gibi tabi olacaktır.

Bu mali rejimin uygulanabilmesi için ilgilinin ülkede bir yıl içinde 183 günden fazla ikamet etmesi gerekmektedir. Kriterleri karşılayan ilgili, İspanyol vergi mükellefiyetine sahip olacak ve 5 yıl boyunca işbu mali rejim uygulanacaktır.

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Suscríbete a nuestro Newsletter

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  - 
Esta actuación está impulsada y subvencionada por el SOC, y financiada al 100% por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVD-19

banners fons
cross