Yeniden yapılandırma

Ekonomik kriz dönemlerinde birçok şirket, likidite eksikliğinden ötürü her türlü harcamalarında kemer sıkma politikaları uygulamaya, moratoryum anlaşmalarına, zorunlu işten çıkarmalara ve hatta dış kaynaklardan finansman ihtiyacını karşılamaya kadar gidebilirler. Avukatlar olarak bizlerin görevi, müşterilerimizin, kendi şirketlerini normal pazar şartlarında makul olabilecek ihaleye çıkarma veya likidasyon başvurusunda bulunma gereksinimi içinde olmalarının önüne geçmektir. İflas çözümlerine başvurmak yerine, alacaklılar arasında minimum hukuki müdahalelerle anlaşmaya varılabilecek, pasif varlıkların ve şirketin ileride yeniden şartlara uygun olarak oluşturulabileceği çözümlere başvurulması gerektiğine inanıyoruz.

Analiz edilmesi gerekenler arasında şu önlemleri belirtebiliriz:

 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması: Şirketi ekonomik sorunlardan kurtarabilecek, ticari çözümler ve iflas çözümleri olarak iki ayrı dalda sınıflandırabileceğimiz icra çözüm gruplarının içerisinde farklı çözümler bulunmaktadır.

İlk adı geçen çözüm grubu; savunma stratejileri ve sermaye yapılarının güçlendirilmesini kapsamaktadır. Fazla kafa karıştırmadan, bu çözüm türünün içerisinde bulunan yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Sermaye arttırımı
 • Sendikasyon kredisi
 • Kayıpları karşılamak amacıyla ortakların sağlayacağı katkılar
 • Aynı grup içerisindeki şirketlere veya iştiraklerine olan borçların affı

İkinci çözüm grubu içerisinde ise:

 • Refinansman uzlaşması (İflas Kanunu Mükerrer Madde 5),
 • Mahkeme dışı ödeme uzlaşması (İflas Kanunu Mükerrer Madde 5),
 • Ön anlaşma teklifli iflas beyanı
 • Anlaşmalı iflas beyanı ve hatta borcunu ödeyememe durumu kapsamında üretim birimlerinin muhtemel satımı
 • Borç Refinansmanı (yeniden finanse edilmesi): Uzman ekibimiz; mahkeme gözetimi dahilinde veya mahkeme dışı uzlaşmalarda toplu pazarlık anlaşmalarının müzakeresinde, yeniden finansman sağlayabilecek banka veya daha iyi şartlarda olan tüzel kişi arayışlarında ve borç takasında destek verebilir.

 

 • Aktifl Varlıkların veya İş Birimlerinin Alımı veya Satımı: Aktiflerin veya şirketlerin alımıyla veya satımıyla alakalı süreçlerde hukuki olarak gereken özeni göstermekteyiz.

 

 • Borç tahsili.

FONT YILDIZ olarak, şirketlere yalnızca mali, iş, iflas ve hukuki seviyede yeniden yapılanmalarında uygun kararları alabilmeleri için danışmanlık yapmıyor, gelecekte de etkin olarak faaliyetlerini yürütebilmeleri için yardımcı oluyoruz.

 

Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Bültenimize abone olun

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
cross