Müvekkil Bilgilendirme Bülteni #10/2022: Gayrimenkul alim satiminda satiş vaadi sözleşmesi (Contrato de Arras)

Bir gayrimenkul satın almayı mı düşünüyorsunuz?

O zaman satış vaadi sözleşmesi hakkında mutlaka bilgi edinmelisiniz.

İspanya’da “Contrato de Arras” adı verilen satış vaadi sözleşmesi nedir?

Alıcı ve satıcı arasında, tarafların bir gayrimenkulün gelecek bir tarihte gerçekleşecek alım satımını taahhüt ettikleri özel bir anlaşmadır. Genelde bu sözleşme sırasında; alıcı satıcıya gayrimenkulün ederinin %5'i veya %20'si arasında değişebilen bir miktar parayı depozito olarak ödeme yapar.

Öncelikle temel konuları bilmeden bir satış vaadi sözleşmesi imzalanması tavsiye edilmemektedir.

Sözleşme en azından aşağıdaki hususları içermelidir:

- Tarafların kimlik bilgileri.

- Gayrimenkulün tanımlanması.

- Satış senedini resmileştirmek için son tarih.

- Gayrimenkulün fiyatı, doğacak vergiler ve ödeme şekli ve depozito miktarı.

- Satış, tescil ve vergi masraflarının kim tarafından üstleneceği.

- Satın alma işlemini belirleyecek temel koşullar.

İspanya’da üç tür satış vaadi sözleşmesi vardır: teyit edici, cezai şart içeren ve tazmin hakkı veren satış vaadi sözleşmesi.

Bu kapsamda eğer sözleşme türü belirlenmemişse, satış vaadi sözleşmesinin yalnızca teyit edici olduğunun varsayıldığını vurgulamak gerekir.

Bunların her birine kısaca değinmek gerekirse:

Teyit Edici Satış Vaadi Sözleşmesi:

Bu sözleşme, taraflardan birinin sözleşmeye uymaması durumunda diğer tarafın aşağıdakiler arasında seçim yapabileceği satış vaadi sözleşmesidir:

- Sözleşme konusu borcun ifasının faiziyle birlikte talep edilmesi.

- Sözleşme konusu yükümlülüğü sona erdirmek ve sebep olunan zararlar için tazminat talep etmek. Ancak bu durum, ‘teyit edici’ satış vaadi sözleşmesine ilişkin zararın tazmini olarak değerlendirileceği anlamına gelmez. Bu durumda, ‘cezai şart içeren’ satış vaadi sözleşmesinden söz edilecektir.

Cezai Şart İçeren Satış Vaadi Sözleşmesi:

En yayın satış vaadi sözleşmesi türü olan bu sözleşmede bu hususun açıkça kararlaştırılması gerekir, her iki taraf da birbirlerine sözleşmeden çekilme fırsatı verir, buna göre:

- Alıcı sözleşme konusu gayrimenkulü satın almaktan vazgeçerse, satıcı depozito olarak ödenen parayı tutma hakkına sahip olur.

- Satıcı sözleşme konusu gayrimenkulü satmaktan vazgeçerse, satıcı alıcıya depozito olarak ödenen tutarın iki katını ödemek zorunda kalacaktır.

Tazminat Talepli Satış Vaadi Sözleşmesi:

Cezai şart içeren satış vaadi sözleşmesinde olduğu gibi, bu husus da açıkça kararlaştırılması gerekir ve tarafların tek taraflı olarak alım satımdan vazgeçmelerine imkân verir, ancak karşı taraf bu sebepten ötürü uğradığı zarar ve ziyanın tazmin edilmesini talep edebilir.

Font & Yıldız Hukuk Bürosu olarak, gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatlar olarak aşağıdaki hususlarda müvekkillerimize destek veriyoruz:

  1. Gayrimenkulün sicil durumunun araştırılması ve analizi.
  2. Gayrimenkul üzerindeki şerhler, haklar ve vergi veya harç borçlarının olup olmadığı konusunda sorgulama.
  3. Varsa bu şerhlerin veya borçların giderilmesi/iptali konusunda danışmanlık.
  4. Alım veya satım müzakereleri sırasında arabuluculuk.
  5. Taraflara garanti sağlayan maddelerin dahil edilmesine ilişkin danışmanlık.
  6. Her özel duruma göre, hangi tür satış vaadi sözleşmesinin daha uygun olduğu konusunda hukuki tavsiye.
  7. Tapu Müdürlüğü ve Sicili nezdinde işlemler ve iş takibi.
  8. Gayrimenkul yatırımına ilişkin yatırım planlaması ve doğru vergilendirilmesi.
  9. Gayrimenkul yatırımlarında veya projelerinde vergi ve idari teftişlerde hukuki destek.
Font & Yildiz - abogados en Barcelona
Avenida Diagonal 601 Planta 6ª C
08028 Barcelona

Tel. +34 93 494 89 80
Fax +34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

Bültenimize abone olun

RGPD ve LOPDGDD uyarınca, FONT ve YILDIZ SL abonelere bir bülten göndermek amacıyla sağlanan verileri işleyecektir. İstenirse, yukarıda belirtilen mevzuatta tanınan erişim, düzeltme, silme ve diğer hakları kullanabilir. Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza erişin.

Copyright © 2019-2021  Font & Yildiz  -
cross